Jurismi
Tiesā izskata autoavārijas lietu. Liecinieci lūdz izstāstīt, kā viss noticis: - Tatad tā. Es vadīju automašinu pa pilsētas galveno ielu. Pie stūres bija mans vīrs...
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi

Juridiskās domas forums

[Uz forumu] [Pievienot jaunu tēmu]
Temats
Procesuālā termiņa atjaunošana administratīvā akta apstrīdēšanai
Zane Šmite, 20.04.2016. 19:49
Visā administratīvā akta apstrīdēšanas termiņa laikā persona atradusies ārpus Latvijas. Iestāde atteikusies atjaunot procesuālo termiņu AA apstrīdēšanai. Ja persona vēršas tiesā un pārsūdz iestādes lēmumu, vai jālūdz tiesa atzīt iestādes lēmumu par nepamatotu un atjaunot procesuālo termiņu, un pozitīva lēmuma gadījumā vēlreiz jāvēršas iestādē, vai vienlaicigi ar lūgumu atjaunot procesuālo termiņu tiesā jāapstrīd (jāpārsūdz) arī iestādes pieņemtais AA?
Vilmārs Endzelis, 20.04.2016. 20:31
nē, tā būs tikai sūdzība par iestādes lēmumu atteikt atjaunot apstrīdēšanas termiņu. Tiesas lēmumam jābūt vai nu viss ok, vai atzīs iestādes lēmumu atteikt atjaunot par prettiesiku. Tiesai vēl nav pamata iejaukties un lemt, kamēr process iestādē nav beidizies. Iestādei pašai vēl ir iespēja labot savu kļūdu ar galīgo AA.
Deniss Račiks, 21.04.2016. 03:54
Vai personas atrašanās ārpus Latvijas ir pietiekams pamats, likuma noteikto (un nokavēto) apstrīdēšanās termiņu atjaunot???
(c) ....jālūdz tiesa atzīt iestādes lēmumu par nepamatotu un atjaunot procesuālo termiņu... - 1) Ja Jūs prasāt tiesu atzīt lēmumu par nepamatotu, bet ir nokavēts apstrīdēšanas termiņš - visticamāk tiesa pat nepieņems pieteikumu! 2) Ja Jūs prasāt atjaunot apstrīdēšanas termiņu - tad tiesa lems pamatojuma norādīto, vai tas būs pietiekams un atbilstošs likumam lai atjaunot termiņu.
Vilmārs Endzelis, 21.04.2016. 11:03
"Tiesai, konstatējot pieteikuma nepieļaujamību ārpustiesas kārtības neievērošanas dēļ (apstrīdēšanas termiņa nokavējumu), nav jātaisa spriedums, bet gan jāpieņem lēmums par pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas, jo šādā gadījumā pieteicējs nav ievērojis likumā noteikto lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtību."
no SKA – 42/2009
valentīna jemeljanova, 23.04.2016. 23:45
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu (tā mērķis - panākt, lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību)dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pirms vērsties iestādē ar lūgumu atjaunot termiņu papētiet likumu un padomājiet vai Jums ir no Jūsu gribas neatkarīgi termiņa nokavējumu attaisnojošie apstākļi.
Šobrīt Jūs nevarat pievienot viedokli!
Vispirms ir jāreģistrējas! Vēlies reģistrēties?
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.