Jurismi
Daudzi amerikāņi ar patiesu lepnumu joprojām uzskata, ka tieši amerikāņi vinnēja Hitleru Irākas karā, kas notika Vjetnamā.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi

Juridiskās domas forums

[Uz forumu] [Pievienot jaunu tēmu]
Temats
Pamats apelācijai laulības šķiršanas lietā par kopīgā bērna intereses skarošiem jautājumiem?!
Māris Heine, 15.02.2017. 15:09
Vēlos lūgt juridisku padomu par sekojošas lietas apstākļiem.

Noslēgta pušu laulība, kuras laikā dzimis bērns, kam šobrīd 7 gadi. Bērns dzīvo pie mātes, tēvs jau 5 gadus dzīvo ārzemēs, bērnu apciemo dažas reizes gadā, pušu kopdzīve nepastāv tik pat ilgi.
Māte pirms pusgada iesniedza tiesā prasību par laulības šķiršanu, pieteikumā norādot, ka laulāto starpā nav nekādu strīdu vai domstarpību par laulības laikā iegūtās kopīgās mantas sadali, nav strīdu par bērna aizgādības tiesībām, piedāvājusi saglabāt abu vecāku aizgādību, kā arī atbildētājam saskarsmes tiesības ar bērnu. Faktiski gan nekādas vienošanās, kā tikai kaut kas mutisks un nekonkrēts par bērna intereses skarošiem jautājumiem pušu starpā nav.

Pa to pusgadu līdz tiesai pušu starpā rodas domstarpības par šiem jautājumiem, bērna uzvedība, sekmes skolā pēc tikšanās ar tēvu pasliktinās, tēvs mēģina savstarpējas attiecības ar māti kārtot, izmantojot bērnu, kā līdzekli savu mērķu sasniegšanai. Māte nolemj, ka vēlas sev atsevišķu aizgādību, tēvam noteiktu saskarsmes grafiku ar bērnu un ar spriedumu uzliktu uzturlīdzekļu samaksas pienākumu. Līdz tiesas sēdei, tiesu par apstākļu izmaiņām neinformē.

Notiek tiesa. Māte pie lietas dalībnieku pieteikto lūgumu izlemšanas, mēģina sniegt tiesai prasības pieteikuma papildinājumu par tēva saskarmi un citiem jautājumiem, ko tiesa neiepazīstoties noraida, kā Civilprocesam neatbilstošu, norādot, ka jālasa likums. Tālāk māte sabijusies pret neko neiebilst un uztur prasību sākotnējā apmērā. Tiesa laulību šķir, bet faktiski puses nespēj vienoties par augstākminētajiem jautājumiem bērna interesēs.

Vai dotajā gadījumā ir pamats apelācijai vai, ja puses nespēj panākt rakstveida vienošanos, bērna intereses risināmas tikai jaunā tiesvedības procesā?

Iepriekš paldies!
Šobrīt Jūs nevarat pievienot viedokli!
Vispirms ir jāreģistrējas! Vēlies reģistrēties?
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.