Jurismi
Kāpēc redzamas bremzēšanas pēdas pirms sabraukta suņa, bet pirms jurista nē?
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi

Juridiskās domas forums

[Uz forumu] [Pievienot jaunu tēmu]
Temats
Testaments
Dārta Lazda, 27.12.2020. 09:46
Ernests Bomis nomira 2004.gada 1.maijā. Pēc viņa nāves atklājās mantojums uz nekustamo īpašumu. Ligita cēla prasību tiesā pret Aināru Upīti par Ernesta Bomja 2004.gada 25.aprīlī sastādītā testamenta atzīšanu par spēkā neesošu, norādīdama, ka viņa kā vienīgā likumiskā pirmās šķiras mantiniece iesniedza notāram 2004.gada 5.maija pieteikumu par apstiprināšanu mantojuma tiesībās, bet 2004.gada 1.jūlijā atbildētājs, Ainārs Upīte iesniedza notāram Ernesta Bomja parakstītu testamentu, ar kuru mantojums novēlēts Aināram un Ligitai. Prasības pieteikumā norādīts, ka paraksts testamentā ļoti atšķiras no Ernesta Bomja vēstules, iepriekš rakstītajā vēstulē. Tas dod pamatu apšaubīt paraksta īstumu, vai arī dod pamatu domāt, ka Ernests Bomis nav varējis koordinēt savas kustības un atbildēt par savu rīcību.

Ligita stāsta, ka liecinieki, kas parakstījuši testamentu, ir bijuši pilnīgi sveši, tēvam nepazīstami cilvēki. Testamenta lieciniekus nav pieaicinājis tēvs, bet gan Ainārs. Viņi parakstījušies, testamenta saturu pat neizlasot.
1. Konsultējiet Ligitu, kādas juridiskas darbības viņai būtu jāveic, lai testamentu atzītu par spēkā neesošu?
2. Vai lieciniekiem vajadzēja izlasīt visu testamentu, lai pēcāk varētu tiesā liecināt par testamenta saturu?
3. Vai testaments ir spēkā neesošs tāpēc vien, ka tēvs pats nav to rakstījis (testaments uzrakstīts uz datora, bet tēvs mācēja rakstīt tikai ar roku), bet tikai apakšā parakstījies?

Ļoti priecātos, ja Jūs palīdzētu,
Iepriekš paldies!
Šobrīt Jūs nevarat pievienot viedokli!
Vispirms ir jāreģistrējas! Vēlies reģistrēties?
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.