Jurismi
Advokāts mantiniekiem: - Iekams es jums nolasu Smita kunga testamentu, es gribētu uzdot vienu jautājumu viņa atraitnei: Smita kundze, vai jūs esat ar mieru kļūt mana sieva?
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi

Juridiskās domas forums

[Uz forumu] [Pievienot jaunu tēmu]
Temats
Kāda veida prasību tiesā varētu celt
Dārta Lazda, 20.02.2021. 10:03
Viktorijai Rīnai bija 3 bērni – Dzintars (miris 1996.gada 22.maijā, neatstājot pēcnācējus), Vilnis (miris 1996.gada 22.maijā, atstājot bērnus Ligitu un Raimondu) un Sigurds. 1986.gada 12.decembrī Viktorija Rīna uzdāvināja mazbērniem Ligitai un Raimondam attiecīgi 1/3 un 2/3 domājamās daļas no viņai piederošās dzīvojamās mājas Ainažos. 1999.gada 8.novembrī Viktorija Rīna nomira. Viņas dēls Sigurds ar 2001.gada 14.marta tiesas spriedumu tika apstiprināts mantojuma tiesībās uz visu mirušās mātes mantojumu. Tomēr atklājās, ka dzīvojamā māja, kas atdāvināta Ligitai un Raimondam, neietilpst mantojuma masā. Nekādas citas mantas Viktorijai Rīnai nebija, tādējādi Sigurds faktiski neko nesaņēma mantojumā. Sigurds ir ieradies pie Jums, kā pie sava jurista un lūdz sniegt šādas konsultācijas:
1. Kāda veida prasību tiesā Sigurds varētu celt, lai pievienotu dzīvojamo ēku mantojuma masai?
2. Vai viņam kā Viktorijas Rīnas dēlam, tātad –neatraidāmajam mantiniekam – nav lielālu tiesību uz dzīvojamo māju nekā Ligitai un Raimondam?
3. Kādā veidā Sigurds varētu prasīt tiesai, lai viņam nepiešķir domājamo daļu no dzīvojamās mājas, bet izmaksā naudas kompensāciju par tās vērtību?
4. Vai šo situāciju ietekmē apstāklis, ka dzīvojamās ēkas dāvinājuma līgums noslēgts pirms 1993.gada 1.marta, t.i., pirms stājās spēkā Civillikuma Saistību tiesību daļa?
Šobrīt Jūs nevarat pievienot viedokli!
Vispirms ir jāreģistrējas! Vēlies reģistrēties?
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.