Jurismi
- Kā var pateikt, ka advokāts melo? - Kustas viņa lūpas
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Juridiskie pakalpojumi
Līgumu paraugi

Juridiskās domas forums

[Uz forumu] [Pievienot jaunu tēmu]
Temats
pavadzīme
Vladlena Šilko, 16.09.2009. 09:58
Starp uzņēmumiem ir noslēgts sadarbības līgums par reklāmas un mārketinga pakalpojuma sniegšanu. Uzņēmums X ir izrakstījis uzņēmumam Y pavadzīmi ,kur ir iekļauts līgumsods par katru nokavēto dienu 0,5 % apmērā no neapmaksātas summas.Pavadzīme ir parakstīta.Veselu gadu uzņēmums Y nevarēja apmaksāt to pavadzīmi......kā rezultātā ir sakrājies līgumsods.Uzņēmumam tika nosūtita pretenzija par parāda apmaksu.Rezultātā uzņēmums Y parādu apmaksāja,bet līgumsodu atteica apmaksāt. Vai ir kādas izredzes to līgumsodu no viņiem piedzīt?Var būt caur tiesu? Diemžēl, sadarbības līgumā par līgumsodu nebija ne viena punkta. Līgumsods bija paredzēts tikai pavadzīmē.Paldies par atbildi!
Atvars Aniņš, 17.09.2009. 09:12
preču pavadzime nav tikai gramatvedības attaisnojuma dokuments tas ir jatulko nedaudz plašāk un tas ir normals ligums. to parakstot puses piekrit visam taja rakstitajam :)

ja paradniekam nedraud maksatnespeja tad so ligumsodu 100% apmera ir pietiekami lielas iespejas piedzīt.
dipl.iur. Ingus Mats, 17.09.2009. 10:18
Es piekristu Atvaram, ja šim nolūkam puses iepriekš nebūtu noslēgušas atsevišķu līgumu. Tā kā šeit pastāv speciāls līgums, ar kuru puses īpaši ir atrunājušas savstarpējo attiecību regulējumu, tad preču pavadzīme rēķins tiek tulkota ar palīg raksturu – palīg dokuments, kas fiksē galvenā līguma izpildi (CL - atvieglo pierādīšanu). Lai pavadzīmei piedēvētu atsevišķu līgumu, ir jābūt pierādītai gribas izpausmei noslēgt atsevišķu līgumu, kas ir neatkarīgs no galvenā līguma. Varu saderēt, ka pavadzīmē ir atsauce uz galveno līgumu, tāpēc to nevar tulkot kā atsevišķu un patstāvīgu.

Šim dokumentam nosaukums runā pats par sevi - pavaddokuments precei un arī vienlaicīgi rēķins. Abi šie kritēriji ir paredzēti tieši grāmatvedības reģistriem. Tas ir atrunāts arī nodokļu likumā un likumā par grāmatvedību.

Ir redzēti gadījumi, ka pavadzīmē pārdevējs vienpusēji iekļauj tādus noteikumus, kas runā pretēji pušu norunai (galvenajam līgumam), piemēram, saīsina samaksas termiņu. Lai šādu noteikumu uzskatītu par galvenā līguma grozījumiem, pusēm zem šāda ieraksta ir atsevišķi jāparakstās, lai nepastāvētu šaubas par dotu piekrišanu. Ir jāpievērš uzmanība formulējumam arī dokumenta apakšā – parakstu daļā, kas tur ir teikts. Vismaz standarta pavadzīmēs parasti bija norādīts „saņēmējs” ...Tad, lūk, paraksts apstiprinās tikai saņemšanas faktu, nevis grozījumus galvenajā līgumā. Tāpat arī jāskatās vai ir atsauce uz galveno līgumu ...Ja ir, tad nav ko te daudz filozofēt, ņem galveno līgumu un skatās savstarpējo regulējumu. Ja līgums neparedz līgumsodu, tad nevar to prasīt.

Atkārtoju, Atvar, tev 100% būtu taisnība, ja preču pavadzīme būtu vienīgais dokuments, kas apstiprinātu notikušu darījumu ...tad to tulkotu kā atsevišķu un patstāvīgu darījumu (līgumu) ...un tad arī darbotos līgumsods.
Vladlena Šilko, 17.09.2009. 11:31
Paldies par atbildi!Diemžēl sadarbības līgumā nav nekas teikts par līgumsodu un pavadzīmē nav nekādas atsauces uz galveno līgumu.
Bet kaut likumiskos procentus var no viņiem piedzīt?Viņi taču veselu gadu nemaksāja un tas nozīme ka ta naudiņa veselu gadu atradās uzņēmumā apgrozījumā.......
Atvars Aniņš, 17.09.2009. 12:24
cik juristu tik viedokļu taču vēl vēlējos nedaudz precizet savu viedokli.

mana ieskata ir 2 veida ligumi pec kuriem notiek piegādes

1. deklarativie ligumi (puses apnemas sadarboties, dzivot draudzigi utt, bet nav konkrētas detaļas cena summa daudzums utt. (kaut kas lidzigs nodomu protokolam). lidz ar to viss pavadzime rakstitais ir vertejams ka atsevišķs darījums un sadarbibas ligums noder tikai pusu gribas pareizai izprašanai.

2. līgumi kuros atrunātas visas nianses cena, daudzums, termini,. un pavadzime pilda tikai nodošanas -pienemsanas akta funkcijas, un vidam ko aizmalet acis. saja gadijumā būtu javādās stingri pēc sakotnējā liguuma

ta ka atliek tikai apskatities kura tipa ligums ir noslegts un atbilstosi rikoties.

p.s. interesanta Senāta 2005.gada 20.aprīļa SPRIEDUMa atziņas lietā Nr. SKC – 246 (var google atrast)

Nevar piekrist kasācijas sūdzībā paustajam viedoklim, ka preču pavadzīme – rēķins kalpo vienīgi par attaisnojuma dokumentu grāmatvedības nolūkiem, jo tas balstīts uz kļūdainu (sašaurinātu), minēto valdības noteikumu saturam neatbilstošu jēdziena „preču pavadzīme – rēķins” traktējumu. Tas vien, ka preču pavadzīme ir attaisnojuma dokuments, pamatojoties uz kuru tiek izdarīti attiecīgi ieraksti grāmatvedības reģistros, nenozīmē, ka šis dokuments neapliecina preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja un saņēmēja starpā pastāvošās darījuma attiecības
dipl.iur. Ingus Mats, 17.09.2009. 13:27
Apmēram tā tas ir ...tikai ir vēl maza nianse ...ne vienmēr sadarbības līgumi izskatās ļoti vispārinoši, līdzīgi kā nodoma protokols. Sadarbības līgumā teorētiski var atrunāt visu ...izņemot sortimentu un daudzumu, lai gan arī to var paredzēt. Sadarbības līgumus visbiežāk ir iecienījuši ražotāji. Notiek atsevišķi pasūtījumi pēc noteiktas kārtības. Šajā gadījumā katrs atsevišķais pasūtījums neskaitīsies kā atsevišķs līgums, jo pasūtījums tiek izdarīts līgumā noteiktajā kārtībā. Tātad tiek izpildīts iepriekš noslēgtais sadarbības līgums. Es teiktu, ka sadarbības līgums tiek papildināts ar šiem atsevišķajiem pasūtījumiem. Starp citu, šeit gan pasūtījuma lapā var mēģināt reāli izdarīt grozījumus galvenajā līgumā, jo pasūtījums būs spēkā tikai tad, kad otra puse to akceptēs ...ofertes līguma princips (viens dod piedāvājumu, bet otrs to pieņem vai nepieņem). Tikai derētu atcerēties, ka sadarbības līgumu parasti paraksta uzņēmuma vadītāji (rīcībspējīgās personas), bet tālāk jau ar pašiem pasūtījumiem strādā parastie darbinieki (rīcībnespējīgās personas). Tas nozīmē, ka darbinieki izpilda tikai līgumu, taču to nepārgroza. Preču pavadzīme attiecas uz šiem atsevišķajiem pasūtījumiem, kurus noformē ierindas darbinieks. Ja tas viss ir noticis kā iepriekš rakstīts, tad pavadzīme kļūst tikai par parastu dokumentu, kas fiksē preces nodošanas brīdi, nepārgrozot attiecības.

Protams, lai būtu pilnīgi drošs, ir jāskatās, kā ir būvētas pušu attiecības ...ir jāanalizē līgums utt.
mag.iur. Ilmārs Kalniņš, 21.09.2009. 16:23
Mazliet no personīgās pieredzes. Pirmās instances tiesa prasību apmierināja daļēji piedzenot pamatparādu, bet daļā par līgumsodu prasību noraidīja, jo pavadzīmi parakstīja veikala vadītājs. Tiesas doma šajā spriedumā tika motivēta ar to, ka pavadzīmi nav parakstījusi uzņēmuma amatpersona - tādējādi uzņēmums nav apņēmies maksāt līgumsodu. Līgus manā gadījumā bija, tad nebija un tad atkal bija, jo termiņš beidzās, to neatjaunoja, tad atkal atjaunoja un cik atceros līgumā nebija noteikts līgumsods.
rezultātā izdevās pierādīt apelācijas instancei, ka līgumsods šajā gadījumā ir piedzenams. Tiesa tā arī nolēma.
Šobrīt Jūs nevarat pievienot viedokli!
Vispirms ir jāreģistrējas! Vēlies reģistrēties?
»» Ieteikumi »» Biežāk uzdotie jautājumi »»
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.
Top.LV
Latvijas Reitingi