Jurismi
"Kaut gan tautai ir tiesības zināt pēc iespējas vairāk, man kā prezidentam vienmēr ir jārēķinās ar to, ka, tā kā arī citi to pašu dzird, ko es saku tautai, es nevaru visu teikt tautai, rēķinoties ar to, ka varbūt citiem nav jādzird" V.V.F., intervija LTV, 2005.gada 14.janvāris
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
Informācijas ar Jūsu personas datiem bezmaksas saņemšana(0)
Raksts lasīts 8797 reizes. Sadaļa Informācija
Tiesības saņemt bezmaksas informāciju par sevi 2 reizes gadā

Vai Jūs zinat, ka 2 reizes gadā Jūs varat bez maksas saņemt visu informāciju, kas par Jums savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā (ja vien šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu nacionālās drošības, aizsardzības un krimināltiesību jomā vai nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās), no jebkuras personas, kas apstrādā Jūsu datus (piemēram, bankas, AS "Latvenergo", Uzņēmumu reģistra u.c.) mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 15.panta ceturto daļu?

Vai Jūs zinat, ka tādā veidā Jūs pat varat nemaksāt nodevas par informācijas saņemšanu? Piemēram, Jums ir aizdomas, ka kāda persona, nelikumīgi izmantojot Jūsu personas datus, ir reģsitrējusi uzņēmumu. Jūs Uzņēmumu reģsitram pieprasat izsniegt informāciju par sevi, kas atrodas "X" lietā. Šajā gadījumā Uzņēmumu reģistram šāda informācija ir jāizsniedz bez maksas, ja Jūs pieprasījumā norādāt pareizās atsauces uz likuma normām.

Vai Jūs zinat, ka šādu informāciju ir jāsniedz arī juridiskajām personām, kas nedarbojas valsts pārvaldes jomā un uz kurām neattiecas Iesniegumu likums un Informācijas atklātības likums?

Tagad Jūs to zinat!
Šis raksts pieejams arī http://datuspecialists.1w.lv

Jūsu datuspecialists@gmail.com

Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.