Jurismi
Sunim tika dota komanda: "BALSI!" Suns atteica: "Tikai sava advokāta klātbūtnē!"
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi

Reģistrēšanās

Lietošanas noteikumi

Šie noteikumi nosaka lietošanas kārtību mājas lapāwww.ljb.lv, kā arī citus noteikumus. Reģistrējoties mājas lapā, persona piekrīt šiem noteikumiem un apņemas tos pilnībā ievērot. Tiem, kas nevēlas reģistrēties vai arī nevēlas ievērot lapas noteikumus, ir tiesības nereģistrēties. Reģistrēšanās ir brīvprātīga. Reģistrējoties šajā lapā, lietotājs apzinās visas sekas, kas varētu rasties no lapas lietošanas, un tās vēlas.

Lapa sastāv no gan no interneta lapām (HTML, PHP), gan WAP (WML) un citām lapām.

Lapas lietošana bez vai ar reģistrēšanos ir uzskatāma par piekrišanu lapas lietošanai. Šie noteikumi maināmi un publicējami mājas lapāwww.ljb.lv. Lietotājam ir pienākums pašam regulāri sekot noteikumu izmaiņām. Brīdī, kad lietotājs nevar piekrist vai nevēlas ievērot noteikumus, viņam ir pienākums pārtraukt savu dalību. Par noteikumu pārkāpumu mājas lapas administrācija ir tiesīga liegt lietotājam pieeju daļēji vai visai lapai, vai arī dzēst lietotāja kontu.

Aizliegts lapu izmantot ļaunprātīgos nolūkos. Ar ļaunprātīgu nolūku saprotama katra negodprātīga lapas lietošana.

Reģistrētam lietotājam ir tiesības izmantot visus pieejamos resursus, atkarībā no lapas politikas viņa statusa ietvaros. Lapas ietvaros tai skaitā ir sekojošas lietotāju kategorijas - nereģistrēts lietotājs, reģistrēts lietotājs, reģistrēts lietotājs - jurists, reģistrēts lietotājs - Latvijas Juristu biedrības biedrs, reģistrēts lietotājs - Latvijas Juristu biedrības Studentu sekcijas biedrs. Uzskaitījums, kā vienmēr, nav izsmeļošs un var tikt voluntāri mainīts.

Lapā publicējama juridiska rakstura informācija, kā arī cita saskaņā ar lapas politiku. Publicējot darbus mājas lapā www.ljb.lv, autors vai persona, kas publicē, nodod tiesības pilnībā ar tiem rīkoties lapaswww.ljb.lv administrācijai lapas ietvaros. Lapas administrācijai ir tiesības izlietot ierobežotas pieejas tiesības publicētajiem materiāliem vai arī tos nepublicēt, kā arī publicētus dzēst, ja tie neatbilst lapas saturam. Pārpublicējot darbus, nepieciešama autora rakstveida atļauja. Rakstveida atļauja par saņemtu uzskatāma, ja tā dota lapas ietvaros, kas kalpo par ticamu pierādījumu un pēc motivēta pieprasījuma ir pārbaudāms. Aizliegt publicēt svešus darbus pretēji tiesību aktos noteiktajam vai plaģiātu.

Lapas lietošana ir publiska. Lietojot lapu, piemēram, publicējot rakstus, komentārus u.c., publiski tiks norādīts lietotāja vārds un uzvārds, kā arī hipersaite uz lietotāja publiski apskatāmo profilu.

Lapas ietvaros var tikt veidots reģistrēto lietotāju tops, atkarībā no objektīvi pamatojamām aktivitātēm lapas ietvaros.

Publicējot vai citējot rakstu no mājas lapas, obligāti norādāma atsauce uzwww.ljb.lv.

DISKLAIMERIS

ES APZINOS VISAS SEKAS, KAS VAR IESTĀTIES NO LAPAS LIETOŠANAS, UN TĀS VĒLOS. UZŅEMOS PILNU ATBILDĪBU PAR SEKĀM, KO AR SAVU DARBĪBU, LIETOJOT LAPU WWW.LJB.LV, VARU NODARĪT TREŠAJĀM PERSONĀM. PUBLICĒJOT SAVUS DARBUS LAPĀ WWW.LJB.LV, NODODU TOS ADMINISTRĀCIJAI VISA VEIDA IZMANTOŠANAI LAPAS IETVAROS. ES PIEKRĪTU, KA LAPAS LIETOŠANAS IETVAROS UZ MANA CIETĀ DISKA VAR TIKT NOVIETOTI, KĀ ARĪ IZMANTOTI SĪKFAILI (COOKIES).

PRIVĀTUMA POLITIKA

Lapas ietvaros datubāzē ievietotā lietotāja privātā informācija, neskaitot vārdu, uzvārdu un fotogrāfiju, bez lietotāja atļaujas publicēta un izpausta netiks. Tā var tikt izpausta vienīgi valsts varas iestādēm tiesu lietu vai izmeklēšanas vajadzībām pēc attiecīga, dokumentāli pamatota pieprasījuma saņemšanas.

Piekrītu augstākminētajiem noteikumiem

Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.