Jurismi
- Cik būtu jurista ideāls svars? - 1,5 kg... ieskaitot kremēšanas urnu...
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
Tiesas lēmums par pašvaldības SIA un šķīrējtiesāšanos(2)
mag.iur. Daniēls Buks- Vaivads
mag.iur. Daniēls Buks- Vaivads, 08.12.2006. 12:43
Ar šo tiesas lēmumu tika pateikts, ka pašvaldības SIA, kas apsaimnieko kā pilnvarnieks pašvaldībai piederošos nekustamos īpašniekus, nevar tiesāties šķīrējtiesā. Man šobrīd ir tāda pat lieta ar citu Rīgas Domes SIA, kurā rezultāts ir diametrēji pretējs. Lieta vēl nav galā, centīšos informēt, kā tas viss ies tālāk, jo šitais lēmums ir nedaudz jaunāks, kā manējais.
Aleksandrs Kočura, 05.07.2010. 01:03
Direktoram
Mājokļu un vides departamentam.
Brīvības iela 49/53, LV - 1010

no atbildētāja īrnieka
Aleksandra Kočuras
Augusta Deglava iela 126, dz.145

Valsts kontrole
Skanstes iela 13 k-5, Rīga, LV-1013

LR Ģenerālprokuratūra
Kalpaka bulv.6., Rīga, LV-1801

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Alberta 13, Rīga, LV-1010


Apsaimniekošanas (īre) izmaksas mūsu mājai ievērojami pieauga, (trīs reizes!) bez ekonomiska pamatojuma un juridiska pamatojuma, nesniedzot matemātiskos aprēķinus.
Pakalpojumu kvalitāte nav uzlabojusies, apjoms pakalpojumiem nav palielinājies. Maksa par mājas apsaimniekošanu līdz 2008g., kad tā bija 0,148 Ls/m2 jau bija pārspīlēta un neatbilst mūsu mājas izdevumiem.
Mājā ir 5 (piecas) kāpņu telpas. Dzīvokļu platība vienā kāpņu telpā ir ~[(71+54)х2]х9st=2250м2. Saskaņā ar lēmumu Nr.2521 no vienas kāpņu telpas mājā ir jāmaksā 2250x0,45 = 1012Ls. Visai mājai par sanitāro kopšanu, tehnisko uzturēšanu, mājas pārvaldes un apkalpojoša personāla izdevumiem, amortizāciju, nekustamā īpašuma nodokli, ir jāmaksā saskaņā ar dome Domes priekšsēdētāja J.Birka kunga lēmumu – 1012х5=5060 Ls.
Acīmredzot, ka par tādu summu apsaimniekošanas darbi namā nav veikti. Tas ir apstiprināts RP SIA „PĻAVNIEKU NAMI” ēkas A.Deglava ielā 126 ieņēmumu – izdevumu tāmē par 2008.gada janvāri – decembri. Tātad, tāme pantam:
P.2.1. Darba alga un sociālais nodoklis (sētnieki, sezonu strādnieki u.c.) summā sastāda Ls9992.26. Šinī summā ir nodokļi, tostarp ienākuma nodoklis un sociālais nodoklis. Tādā gadījumā, ņemot vērā pantus 2.1.2., 2.2.2, 2.3.2.. atskaitījumi pensiju fondā tiek atkārtoti, jo sanāk tā, ka nodokļus pensijai aizskaita no sociālā nodokļa un vēl atsevišķi tiek veiktas iemaksas pensiju fondā. Vēl vairāk – nevienā tāmē, kā izdevumi nedrīkst parādīties atskaitījumi pensiju fondā.
P. 2.1.3. materiālu, inventāra un specapģērbu izmaksas Ls 868. 73.) – t.i., par materiāliem un apģērbu sētniekam izlietoja Ls72, 39 mēnesī. Acīmredzams, ka par šo summu inventāru un apģērbu sētnieks nesaņem. Šo faktu var vizuāli konstatēt un akts nav nepieciešams. Tas pats attiecas uz darbinieku, kas tehniski uztur un apkalpo māju, p. 2.2.3. ( remontmateriāli, specapģērbs, inventārs strādniekiem, transports Ls 986.71.).
P. 2.2.5.( komunikāciju konstrukciju elementu elektrosistēmas, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu tehniskā apkope Ls 987.40). Par šādām summām mājā darbs nav izdarīts, un kā elektriskās sistēmas, elektriskās sadale skapji mājās nav apkalpoti pienācīgā līmenī no dienas, kad veica mājas būvniecību (1984g.). Pierādījums ir celtniecības gruveši, ar kuriem piepildīti elektriskās sadales skapji. Neskatoties uz neatlaidīgajiem aicinājumiem, kāpņu telpas logi ir neremontēti līdz šim brīdim. Durvis ar mehāniskās aizvēršanas sistēmu un elektrisko slēdzeni CD-2000, kuras mēs iegādājāmies un uzstādījām paši, namu pārvalde apsaimniekot kategoriski atteicās.
P. 2.3. (Administrācijas, pārvaldes un iepriekš neieslēgtie izdevumi – kopa 9645.49) Nav skaidrs, pēc kādām normām aprēķina administratīvās izmaksas. Taču, tās nedrīkst pārsniegt 10% no izmaksām , kuras tiek novirzītas namu pārvaldes darbiniekiem, kuri veic tiešos tehniskos darbus mājas uzturēšanai.(p.2.1. un p.2.2.1. = 9992,26 + 6232,87 = 16225,13Ls) – t.i., administrācijas izmaksas nedrīkst pārsniegt Ls1626 gadā no mūsu mājas.
Jau no pirmā acu uzmetiena var redzēt, ka RP SIA " PĻAVNIEKU NAMI " vadība veic plašu darbu pierakstīšanu, un nodarbojas ar krāpniecību lielos apmēros. Tā ir labi organizēta un izstrādāta sistēma, kur vienas nodaļas darbinieki piesedz otras nodaļas darbiniekus un savā starpā veiksmīgi sadala reāli neizlietotos naudas vai materiālos līdzekļus. Īsāk sakot, no iedzīvotājiem savākto un reāli neizlietoto naudu par namu apsaimniekošanu novirza pierakstītu un reāli nepadarītu darbu apmaksai.
Pierādījumi tam, ka mājas apsaimniekošana cena ir pārspīlēta ir Valdes priekšsēdētāja "Pļavnieku nami" N. Čirkstе, atbilde 2010/02/18 Nr. ILP-50/455.
P. 2. (p.2.1)- iemaksa pensiju fondā Ls 185.04 paskaidroja, ka maksājumi nāk no algas. Bet alga tiek ņemta vērā iepriekšējā punktā.
P. 3.(p.2.1.2)- materiāli, inventāra un specapģērbu izmaksas Ls 868.73…..soda, hlorkaļķis; Čirksta vēstulē raksta: izmantojam balinātāju, sodu un hlorkaļķi. Bet tādus līdzekļus ir aizliegts izmantot mājas uzkopšanā. Acīmredzama pretruna ir Čirkstes vārdos un iesniegtajā tāmē. Čirkstе mānās un raksta nepatiesību. Šie materiāli mājas vajadzībām netiek iepirkti. Fakts ir acīmredzams un akta sastādīšana nav nepieciešama. Pirmkārt tādēļ, ka šie materiāli tiešām netiek iepirkti un otrkārt, hlorkaļķi ir aizliegts izmantot mājas uzkopšanai. Rodas jautājums, kādiem mērķiem tika izlietoti līdzekļi, kuri pēc tāmes paredzēti šo materiālu iepirkšanai???
P. 7.(р2.2.5)- komunikāciju. konstrukciju elementu elektrosistēmas, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu tehniskā apkope Ls 987.40
Vienkārši skaidrojot, mājas konstruktīvie elementi ir viss, kas saistīts ar jebkāda veida celtniecības objektu ēkas veidolā: jumts, fasādes, pamati, balkoni, lodžijas, nojumes, sienas, griesti, grīdas, pārsegumi un t.t. Tas viss ir jāapseko, jāpārbauda hidroizolācijas un siltumizolācijas stāvoklis, jāapseko mājas apmales, jātīra drenāžas sistēma, jāpārbauda un jātīra dūmvadi un ventilācijas šahtas,…….
Šis priekšlikums liek domāt, ka Cirkste k-gs ne tikai atklāti maldina īrnieku, bet nekad nav acīs redzējis māju A. Deglava ielā 126. Mūsu mājā nav apkures, tālab nav skursteņa, nav balkonu, nav drenāžas sistēmas………. Pamati, lodžijas, mājas apmales …… nekad nav pārbaudīti un apkalpoti …. Kādi skursteņi ir tīrīti par mūsu naudu, kādus balkonus apsekoja un apkalpoja Čirkstes k-gs???
RP SIA „PĻAVNIEKU NAMI” ēkas A.Deglava ielā 126 ieņēmumi – izdevumi 2008.gada janvārī – decembrī liecina, ka ēku apsaimniekošanas vadība gadiem nav spējīga izlietot naudas līdzekļus reālai mājas apsaimniekošanai, kā rezultātā rodas apsaimniekošanas cenu pieaugums. Un tam ir vairāki iemesli. Šai maz kvalificētai māju apsaimniekošanas vadībai nav stimula strādāt kārtīgi un atbildīgi tādēļ, ka nav tiesiskā regulējuma, kas ļautu īrniekiem uzraudzīt un kontrolēt darbu kas saistīts ar ēkas apsaimniekošanu. Reālais mājas stāvoklis ir acīmredzams piemērs, kā neprofisionāla apsaimniekošana un vēlme iedzīvoties uz citu rēķina padara māju apsaimniekošanas vadību nespējīgu novirzīt iegūtos līdzekļus mājas uzturēšanai. Ja ieņēmumu – izdevumu tāmēs ietvertie darbi netiek darīti gadiem vai tiek darīti pavirši un nekvalitatīvi, tad māja pamazām iet bojā. Nākamajam remontam jau ir vajadzīgi daudz lielāki kapitālieguldījumi, kas noved pie ar vien lielākas apsaimniekošanas maksas. Un šīs grandiozās plaša mēroga krāpniecības rezultātā izveidojas paradoksāla situācija, ka pie apsaimniekošanas maksas paaugstināšanas mēs ne tikai neiegūstam kvalitatīvāku apsaimniekotāja pakalpojumu, bet labākajā gadījumā saņemam to tādu pašu vai pat sliktāku. Tā rezultātā, mēs esam tur, kur mēs esam. Slikts pakalpojums, apkalpojošam personālam nav vēlme strādāt ar šādu vadību. Un arī tehniskie darbinieki sāk sava veida krāpšanu, naudas līdzekļu ļaunprātīgu izlietošanu.Par šo faktu pierādījumu vēstules 2010/02/18 Nr. ILP-50/455.
Sakarā ar to, ka nomas maksas ir nepamatoti paaugstināta, un neatbilst tiem līdzekļiem, kuri tiek tērēti, lai uzturētu mūsu māju, es lūdzu jūs, noskaidrot, kas var palīdzēt mums noteikt precīzu samaksu par telpu nomu mūsu mājā. Saskaņā ar maniem aprēķiniem īres maksa vajadzētu būt 0,12 Ls/m2.
Valsts kontrolei lūdzu finanšu revīziju par RP SIA „PĻAVNIEKU NAMI” darbu.
LR Ģenerālprokuratūrai lūdzu ierosinat krimināllietu pret namu pārvaldes Valdes priekšsēdētāju N. Čirksti, saskaņā KK pantau par krāpšanu, finanšu dokumentu viltošanu, piesavināšanos lielā apmērā un nelikumīgu iedzīvošanos. Kā sodu par pārkāpumiem, uzlikt arestu N. Čirkstes kustamam un nekustamam īpašumam.

Pielikumā: 1. Vēstule 18.02.2010 Nr. ILP-50/ 455
2. Tāme RP SIA „PĻAVNIEKU NAMI” ēkas A.Deglava ielā 126 ieņēmumi – izdevumi 2008.gada janvāri


Ar cieņu Aleksandrs Kočurа


Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.