Jurismi
Teroristu grupa iebrukusi Vispasaules Juristu Biedrības kongresā un saņēmusi par ķīlniekiem vairāk kā 100 juristus. Teroristu līderis paziņojis, ka ja viņu prasības netiks izpildītas, viņi katru pusstundu sāks atbrīvot pa juristam.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
Apsvērums par apvērsuma prasību.(0)
Raksts lasīts 9646 reizes. Sadaļa Civilprocesuālās tiesības
Civilprocesa likuma 406. panta pirmā daļa paredz, ka parādnieks var celt prasību pret kreditoru, lai apstrīdētu prasījumu, ja viņš uzskata, ka prasījums nav pamatots pēc būtības. Tātad tiesai jāpārbauda, vai un kā prasījums apstrīdēts pēc būtības.
Ja no prasības pieteikuma un prasītāja paskaidrojumiem tiesas sēdē neizriet, ka prasītājs apstrīd pašu prasījums, kā arī nav norādīts, ka prasītājs uzskatītu, ka prasījums nav pamatots pēc būtības, tad ir pamats prasības noraidīšanai, jo, piemēram, ja prasītājs apstrīd tikai līgumsodu, ko faktiski Civilprocesa likuma 406. pants neparedz un kas ir X tiesas kompetencē, par ko pieņemts X lēmums, prasījums būtībā nav pamatots. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 406. pantu parādnieks var celt prasību pret kreditoru, lai apstrīdētu prasījumu, un tiesai nav tiesību pārbaudīt un atzīt par nepamatotu atbildētāja vērsto prasījumu pret prasītāju, ja to pārbaudījusi un savā lēmumā jau novērtējusi cita tiesa, piemēram, ja X tiesa savā lēmuma atzinusi, ka konkrētajā lietā ir likumisks un pietiekošs pamats piemērot saistības nodošanu bezstrīdus piespiedu izpildei. Minētais lēmums stājies likumīgā spēkā. Jāievēro, ka pirmās instances tiesas nolēmumu var pārbaudīt un atcelt Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā attiecīgā apgabaltiesa, pie kam lēmums nodot bezstrīdus piespiedu izpildei saistību nav pārsūdzams, bet stājas spēkā nekavējoties. Tātad tiesai saistošs X tiesas lēmums, kurā atzīts, ka, iesniedzot tiesā pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, atbildētājs ir pamatoti vērsis prasījumu pret prasītāju.
Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.