Jurismi
Kādā advokātu birojā pie sienas karājas glezna, kas pietiekami skaidri parāda šīs profesijas būtību: divi vīri strīdas par to, kam pieder govs: viens velk govi aiz ragiem, otrs – aiz astes, bet advokāts pa to laiku govi mierīgi slauc…
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
Policistiem jāmaksā par mājas dežūrām! Bērnudārzus - bez rindas!(0)
Raksts lasīts 17839 reizes. Sadaļa Likumprojekti
Neatkarīgā policistu arodbiedrība ierosināja atbildīgajai Saeimas komisijai, iesniegt likumprojektu, kas paredzētu šāda satura papildinājumu likumā „Par policiju” – policijas darbiniekiem atļaut pieteikt savus bērnus uzņemšanai bez rindas pirmsskolas izglītības iestādēs (bērnudārzos). Arodbiedrība ierosināja arī noteikt samaksas likmi 50% apmērā no parastā darba laika, par to dežūras laiku, kuru darbinieks pavada gaidot izsaukumu savu dienesta pienākumu pildīšanai.

Ja runa ir par bērnudārziem, tad par pamatu šādas sociālās garantijas atjaunošanai varētu kalpot vairāki argumenti. Vispirms jau tas apstāklis, ka agrāk šāda garantija bija paredzēta un valstij nav jāveido pilnīgi jauna veida sociālā garantija. Otrkārt, saskaņā ar likumu „Par policiju”, policija ir militarizēta valsts institūcija – tas nozīmē, ka policija, savas organizatoriskas struktūras, sociālo garantiju un apgādes jautājumos var aizgūt no militārās jomas nepieciešamo. Kā var konstatēt, militārais dienests paredz šādu garantiju. Treškārt, šādas sociālās garantijas noteikšana, neprasa no valsts vai pašvaldību budžetiem papildus izdevumus, jo policijas darbinieki paši veic samaksu par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādēs. Ceturtkārt šāda veida garantijas noteikšana atslogo iekšējās valsts drošības nodrošināšanā iesaistītās amatpersonas no nopietnas ikdienas problēmas, kas ļauj paaugstināt dienesta pienākumu izpildes kvalitāti.

Mājas dežūras - ir viena no dienesta pildīšanas formām, īpaši kriminālpolicijā, kura uz sevis iztur galveno nastu noziedzības apkarošanā un izmeklēšanā, starp visām citām tiesību aizsardzības iestādēm. Amatpersonai, kurai konkrētā datumā ir jāpilda dienests gaidīšanas režīmā, tiek ierobežota viņas rīcības brīvība – dežūrējošais darbinieks nedrīkst līdz izsaukumam pamest dzīvesvietu, vai nodoties citiem sadzīves darbiem, kuri kavē viņa izbraukumu.

Lietuvas Republikā, šāda veida neērtības, darbiniekam tiek kompensētas, nosakot samaksas likmi 50% apmērā no parastā darba laika, par to dežūras laiku, kuru darbinieks pavada gaidot izsaukumu. Tādā veidā tiek panākta līdzekļu ekonomija, jo valsts darbiniekam maksā vien pusi paredzētās samaksas par dežūras laiku, kad darbinieks gaida izsaukumu. Faktiski darbiniekam tiek kompensētas tās neērtības, kuras darbiniekam rodas, atrodoties „mājas dežūrā”.

Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.