Jurismi
Jurists un gleznotājs var ātri pataistīt melnu par baltu
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
Bibliotēka
Administratīvās tiesības
Civilprocesuālās tiesības
Civiltiesības
Darba tiesības
Ētika
Informācija
Konstitucionālās tiesības
Kriminālistika
Krimināltiesības
Likumprojekti
Nodokļu tiesības
Normatīvo aktu projekti
Starptautiskās tiesības
Šķīrējtiesas
Valsts pārvalde
1. Apsvērums par apvērsuma prasību.,
Viktorija Voitešonoka
2. Par izpildu rakstu izsniegšanu uz patstāvīgās šķīrējtiesas nolēmuma pamata,
Viktorija Voitešonoka
3. Apsvērums PAR PRASĪBAS NODROŠINĀŠANU!,
Viktorija Voitešonoka
4. PROBLĒMJAUTĀJUMI, IESNIEDZOT UN SAGATAVOJOT PRASĪBAS PIETEIKUMUS,
Viktorija Voitešonoka
5. Jāņa Ozoliņa prasībā pret valsti spriedums būs decembrī,
mag.iur. Inguss Kudiņš
6. Tiesas lēmums par pašvaldības SIA un šķīrējtiesāšanos,
mag.iur. Daniēls Buks- Vaivads
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.